วิสัยทัศน์ และ นโยบายคุณภาพ - Vision and Quality Policy

 

TPE มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมันที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ คือ TPE เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กตามความต้องการของลูกค้าในหลากหลายประเภทและอุตสาหกรรม มีความคล่องตัวและตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับ ด้วยปรัชญา "การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ"  

 

โดยเรามีนโยบายคุณภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตคือ 

1. มีความรู้ในงาน ทำงานถูกวิธี 

2. คุณภาพดี มีมาตรฐาน จัดการความเสี่ยง 

3. รักษาชื่อเสียง ดีเพียงพอต่อลูกค้า 

4. พัฒนาต่อเนื่อง ในเรื่องความเป็นเลิศ 

5. เกิดความพร้อมเพรียง ประสานเสียง "สวย ถูก และดี TPE ทำได้"