การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Certified)

 

TPE ได้รับการรับรองระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในด้านการผลิตโครงสร้างเหล็ก และอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องกลจากเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม จาก Bureau Veritas ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และได้ปรับการรับรองระบบขึ้นตาม ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559